RO | EN

Centru multifunctional social in comuna Verguleasa, Judetul Olt

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI,
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

www.granturi-corai.ro
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org
Comuna Verguleasa, judetul Olt a inceput, la data de 07 noiembrie 2014, implementarea proiectului “Centru multifunctional social, in comuna Verguleasa, judetul Olt”.

Proiectul raspunde la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE), respectiv:
• contribuie la reducerea inegalităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European;
• consolideaza relaţiile bilaterale dintre Statele Donatoare şi Statele Beneficiare.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;